De Maker en de eigenaar van deze website zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina's waarnaar links zijn opgenomen, noch aanvaarden zij enige aansprakelijkheid met betrekking tot die inhoud of wat daaruit voortvloeit.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is.

De maker en de eigenaar van deze website zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze sites. Er kunnen overigens aan de site geen rechten worden ontleend.

De maker en de eigenaar van deze website aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Voor zover de maker weet zijn alle gegevens van de geplubiceerde foto's verwijderd.